RECORREGUT - CAMINADA D'INAGURACIÓ DE LA VIA MARINA DEL CAMÍ DE SANT JAUME